Български тълковен речник

Дума Описание
възклик мн. възклици. (два) възклика, м.
Възглас, вик.