Български тълковен речник

Дума Описание
вчерашен вчерашна, вчерашно, мн. вчерашни, прил.
1. Който е от вчера. Не мога да забравя вчерашната разправия.
2. Разг. Пренебр. Доскорошен. Вчерашно хлапе, то ще ми каже!
• Не съм вчерашен. Разг. Имам опит, не съм дете.