Български тълковен речник

Дума Описание
връцкам се връцкаш се, несв.
Разг. Пренебр. Обикн. за жена — ходя насам-натам, въртя се предизвикателно, за да направя впечатление. Виж я как се връцка.