Български тълковен речник

Дума Описание
вонещ вонеща, вонещо, мн. вонещи, прил.
Който вони, който има лоша миризма.