Български тълковен речник

Дума Описание
вир вирът, вира, мн. вирове, (два) вира, м.
1. Дълбоко място в река, където течението е слабо.
2. Диал. Локва, гьол.
// същ. умал. вирче.