Български тълковен речник

Дума Описание
взривявам взривяваш, несв. и взривя.
Възпламенявам, разрушавам с взрив.
// същ. взривяване, ср.