Български тълковен речник

Дума Описание
взрив взривът, взрива, мн. взривове, (два) взрива м.
1. Избухване, експлозия.
2. Избухливо вещество.
3. Прен. С предлога от. Внезапна и шумна проява, предизвикана от някакво чувство. Взрив от ръкопляскания. Взрив от възмущение.
// прил. взривен.