Български тълковен речник

Дума Описание
вестиарий (лат. vestiarius)
Ист. Средновековен византийски сановник - пазител на облеклото в двореца.