Български тълковен речник

Дума Описание
вероятен вероятна, вероятно, мн. вероятни.
1. Който може да стане, да се случи, да се осъществи; възможен, допустим.
2. Правдоподобен.
// нареч. вероятно.
// същ. верятност.