Български тълковен речник

Дума Описание
вакантен вакантна, вакантно, мн. вакантни.
За длъжност, пост, служба - свободен, незает.