Български тълковен речник

Дума Описание
бродирам бродираш.
Правя бродерия; веза.