Български тълковен речник

Дума Описание
брадство мн. братства.
1. Само ед. Разбирателство, дружба между хора и народи.
2. Сдружение, дружество, съюз по професионален или с еднаква цел признак.
3. Религиозна община, съюз.