Български тълковен речник

Дума Описание
болка мн. болки.
1. Физическо усещане причинено от болест, удар, рана и пр.; страдание.
2. Прен. Огорчение, скръб, тревога, грижа.