Български тълковен речник

Дума Описание
блазня блазниш, блазних, блазнил, несв.: кого.
1. Силно привличам, изкушавам. Блазнеше ме мисълта да я напусна веднъж завинаги.
2. Съблазнявам.
— блазня се. От какво. Имам надежда, надявам се, изкушавам се. Блазня се от мисълта, че съм направил нещо, за което да ми благодариш.