Български тълковен речник

Дума Описание
бинтовам бинтоваш.
Превръзвам с бинт.