Български тълковен речник

Дума Описание
берклеанство (по англ. собств. епископ G. Berkeley (1684-1753)
Филос. Емпирико-идеалистическо учение, основано на твърдението на Беркли, че съществуванието е равнозначно на перцепцията, предизвикана от бог, чрез което се набляга на символизма на взаимовръзките в реалния свят.