Български тълковен речник

Дума Описание
безкраен безкрайна, безкрайно, мн. безкрайни.
1. Който няма край, предел.
2. Който е твърде продължителен, който отнема много време.
3. Който е в много висока степен.
// нареч. безкрайно.