Български тълковен речник

Дума Описание
бездушие само ед.
Отсъствие на съчувствие и отзивчивост; безсърдечие. Отнася се с бездушие към проблемите на хората.