Български тълковен речник

Дума Описание
бежанка мн. бежанки.
Жена бежанец.