Български тълковен речник

Дума Описание
бау и бау-бау междум.
1. За подражаване на кучешки лай .
2. Вик, когато искаме да изненадаме, да улашим или да стреснем някого.