Български тълковен речник

Дума Описание
барут мн. барути.
Взривно вещество в снаряди,патрони, за експлозиви и др.
// прил. барутен.