Български тълковен речник

Дума Описание
баластра само ед.
Речен чакъл и пясък като строителен материал,най често използван за приготвяне на бетон.