Български тълковен речник

Дума Описание
ахроматизъм само ед. Свойство на оптическите стъкла да пречупват светлинни лъчи, без да ги разлагат на съставните им цветове.