Български тълковен речник

Дума Описание
аудио-визуален аудио-визуална, аудио-визуално, мн. аудио-визуални.
Който е предназначен за слушане (чрез магнетофонни записи) и гледане (чрез кино- или видеофилми).