Български тълковен речник

Дума Описание
арабеска (фр. arabesque)
1. Изк. Орнаментален мотив във вид на преплетени линии, стилизирани стъбла и листа, арабски думи и текстове.
2. Малко произведение на изкуството (музика, литература), притежаващо изящна орнаменталност.