Български тълковен речник

Дума Описание
апетит мн.апетити.
1. Желание за ядене.
2. Прен. Страст за печалба, домогване до нещо.