Български тълковен речник

Дума Описание
аорист мн. аористи, (два) аориста.
В езикознанието - минало свършено време.