Български тълковен речник

Дума Описание
анимация мн. анимации.
1. Вид изкуство, което се занимава с теорията и практиката на рисуваните филми.
2. Съвкупност от рисунките в един рисуван филм.
// прил. анимационен, анимационна, анимационно, мн. анимационни.