Български тълковен речник

Дума Описание
андроген (нлат. androgenum по гр. aner, -dros 'мъж' + -ген)
Биол. Вещество, действащо като мъжки полов хормон.