Български тълковен речник

Дума Описание
амфетамин (нлат. amphetamin)
Лекарствено средство - антидепресант, използвано и като наркотик.