Български тълковен речник

Дума Описание
актиний (лат. actinium по гр. actis, -inos 'лъч')
Хим. Радиоактивен елемент, сребристобял метал, зн. Ас, пор. н. 89, който се добива от разпадането на уранови руди.