Български тълковен речник

Дума Описание
акропол (гр. akropolis 'висок град')
Укрепена част на старогръцки град, обикн. на хълм.