Български тълковен речник

Дума Описание
агалар (тур. agalar, мн. от aga)
Аги, господари (мн.).