Български тълковен речник

Дума Описание
авиация мн. авиации.
1. Въздушните средства за придвижване; въздушен флот.
2. Въздухоплаване.