Български тълковен речник

Дума Описание
страж стражът, стража, мн. стражи, м. Истор. Човек,който е на пост, за да охранява. • На страж. На пост.