Български тълковен речник

Дума Описание
салмонелоза само ед. Спец. В медицината — остро чревно заболяване у човека или у животните, предизвикано от салмонела и предавано чрез месо, яйца и др.