Български тълковен речник

Дума Описание
под подът, пода, мн. подове, (два) пода, м. Долната хоризонтална част на стая или на друго помещение. // прил. подов, подова, подово, мн. подови. Подова настилка.
под предлог. 1. За по-ниско положение на нещо по отношение на друго нещо. Под масата. Под водата. 2. Около, в непосредствена близост до долната част на нещо. Под дървото. 3. Вследствие на нещо. Под действието на слънчевите лъчи. 4. За положение на зависимост. Под робство. Попадам под властта на някого. • Държа под ключ. Държа нещо заключено.» Смея се под мустак. Усмихвам се леко. • Държа под око. Следя.• Гледам под око. Гледам намръщено или с подозрение.