Български тълковен речник

Дума Описание
отчетник мн. отчетници, м. Служител, който се занимава с отчетност.