Български тълковен речник

Дума Описание
невиделица само ед. • От невиделица/из невиделица. Ненадейно, неочаквано.