Български тълковен речник

Дума Описание
молител молителят, молителя, мн. молители, м. Лице, което отправя молба.