Български тълковен речник

Дума Описание
кръстоносен кръстоносна, кръстоносно, мн. кръстоносни, прил. • Кръстоносен поход. 1. Истор. Завоевателен поход на западноевропейски рицари на Изток (през периода XI — XIII в.) под предлог, че освобождават кръста от тур-ците. 2. Прен. Организирана акция, кампания против някого.