Български тълковен речник

Дума Описание
заложа

заложиш, мин. св. заложих, мин. прич. заложил, св.
- вж. залагам.