Български тълковен речник

Дума Описание
драстичен драстична, драстично, мн. драстични, прил.
1. Груб, невъздържан, необуздан. Драстични мерки. Драстичен език.
2. Който прави неприятно впечатление, оказва неприятно въздействие със своята дързост, грубост. Драстичен пример.