Български тълковен речник

Дума Описание
възлов възлова, възлово, мн. възлови.
1. Който се отнася до възел.
2. Прен. Главен, централен, основен. Възлов проблем.