Български тълковен речник

Дума Описание
впечатление мн. впечатления, ср.
1. Следа, останала в съзнанието на човека от нещо преживяно. Направи ми силно впечатление.
2. Влияние, въздействие. Още съм под впечатлението от концерта.
3. Обикн. мн. Мнение, преценка след запознанство или след досег с нещо/някого. Какви са ти впечатленията от него?