Български тълковен речник

Дума Описание
бракониерствувам бракониерствуваш.
Бракониерствам.