Български тълковен речник

Дума Описание
бойкотирам бойкотираш. кого/какво.
Правя бойкот.