Български тълковен речник

Дума Описание
април Четвъртият месец на календарната година.
// прил. априлски, априлска, априлско, мн. априлски.