Български тълковен речник

Дума Описание
адмирация мн. адмирации.
Възхищение, почит, подкрепа.