Т-речник е сайт, в който можете да проверите значението на българските думи и подходящите им синоними. Съдържа 33331 български и чужди думи, употребявани в Българския език.

Моля, пишете на кирилица. Речникът е направен да не приема думи на латиница, цифри и специални знаци. При търсене пишете минимум 2 букви, и поне първата да е вярна.

Пет случайни думи от речника